Tematy

Cytat


Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Konrad Tom (właśc. Konrad Runowiecki, 1887 - 1957)
Abusus non tollit usum - nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia). (z tego uprawnienia). (z tego uprawnienia)
Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym.
Ecce homo! - Oto człowiek
A to będę się śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)